OSD

Działalność polegająca na dystrybucji energii elektrycznej jest przez P.P.U. STOREM Sp. z o.o. prowadzona na mocy koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr PEE/110/3647/U/OKA/99/BM/1/2/AS z dnia 26 lutego nr 1999 r. z późn. zm.

Decyzją Nr DRE.WOSE.4711.26.5.2018.2019.ZJ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył nasze Przedsiębiorstwo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn) na okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2030 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 26 lutego 1999 r. Nr PEE/110/3647/U/OKA/99/BM/1/2/AS, z późn. zm., tj. jest dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Wolbrom, za pomocą sieci rozdzielczych o napięciu 6 kV oraz 0,4 kV.