1. Stawki opłaty OZE, która będzie stosowana w wysokości wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 62/2020, z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021
 
  Pobierz informacja_pure_stawka_oze_na_rok_2021.pdf

2. Stawki opłaty kogeneracyjnej, która będzie stosowana w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2067)

  Pobierz stawki_opłaty_kogeneracyjnej.pdf

3. Stawek opłaty mocowej, które będą stosowane w wysokości wynikającej  z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020, z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 wydanej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 247)

  Pobierz informacja_pure_-_stawki_oplaty_mocowej_na_2021.pdf

O stosowaniu nowych stawek na rok 2021 r. informował również Urząd Regulacji Energetyki między innymi w komunikacie z dnia 16.12.2020 r., gdzie wskazano obowiązek stosowania w rozliczeniach wskazanych wyżej nowych stawek niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty.