Kariera

Aktualnie poszukujemy osób do pracy na stanowisko:

Tokarz - frezer

Czego oczekujemy?

Twój zakres obowiązków:

Co oferujemy?

Operator prasy Krawędziowej

Wymagania:

Twój zakres obowiązków:

Co oferujemy?

Spawacz – ślusarz

Wymagania:

Twój zakres obowiązków:

Co oferujemy?

Dane kontaktowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie podań pocztą elektroniczną na adres:  

lub listownie na adres firmy:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „STOREM” Sp. z o. o.

  32 – 340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100

Wymogi RODO

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej oraz dopisanie do przesyłanych podań następującej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Storem Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem, się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie internetowej firmy „Storem”.

Dokumenty bez podanych wyżej klauzul będą od razu niszczone i nie będą brane pod uwagę w prowadzonych lub przyszłych procesach rekrutacyjnych.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla osób ubiegających się o pracę w firmie  STOREM sp. z o.o.:

Administratorem danych osobowych jest STOREM sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu, przy ul. 1-go Maja 100

kontakt pod adresem: e-mail: storem@storem.pl, tel. /32/ 644-18-80

 1. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego podania o pracę w procesie rekrutacyjnym;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji w celu ponownego rozpatrzenia kandydatury w trakcie następnej rekrutacji, jak również będą przetwarzane przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacji – w celu ich dochodzenia lub obrony.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi doradcze w stosunku do administratora;
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane poza państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8.  

UWAGA!

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.