O Firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Storem” – Sp. z o.o. powstało w 1991r. w wyniku przekształcenia Działów Głównego Mechanika i Energetyka Zakładu „Stomil” Wolbrom wraz z przynależnymi warsztatami w Spółkę pracowniczą „Storem” – Sp. z o.o. Udziałowcami Spółki zostali pracownicy działów i warsztatów wymienionych powyżej. W początkowym okresie kontynuowaliśmy działalność produkcyjno-usługową dla zakładu „Stomil” Wolbrom oraz powstałych z niego Spółek jak : WOLMOT, FAGUMIT, FBO, TEBAMIX, WOLTRANS i inne w zakresie utrzymania ruchu i remontów.

Najważniejsze realizacje z tego okresu to:

W dalszych latach Spółka rozwinęła działalność w zakresie:

Nawiązaliśmy współpracę z odbiorcami związanymi z:

Część produkcji jak: łyżki i chwytaki koparek, obudowy filtrów, tłumiki hałasów (wielkogabarytowe) jest przez Spółkę eksportowana.

Obecnie Spółka posiada hale produkcyjno-usługowe o powierzchni:

Ponadto spółka posiada:

Hala Duża
Hala Mała

Nasi Partnerzy